Φτάσαμε τους 1000 κωδικούς και ανεβαίνουμε...

Και όμως φτάσαμε αισίως τους 1000 κωδικούς.

Και ανεβαίνουμε...

Καλές δημιουργίες!!!