Από την Δανάη Παπαδοπούλου- Και ένα πιο κοντινό (2)