Από την Χρυσούλα Καφετζή (2)

 ...και από την ανάποδη...