Ανθεκτικές, χοντρές, πολυεστερικές κλωστές Gutermann