Διάφορα αλλά απαραίτητα!

086-00012 500ml Προσωρινή κόλλα σπρέϋ για ύφάσματα

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

13,10€

084-00380 Κόλλα για ύφασμα και άλλα υλικά

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

6,00€

085-00030 Κόλλα για ξέφτια

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

5,75€

085-00028 Στικ κόλλας νερού

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

3,50€

085-00029 Ανταλλακτικό κόλλας νερού για στικ

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

2,25€

085-00045 Κόλλα επιδιόρθωσης σε σκόνη, (φώκια)

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

3,40€