Διάφορα αλλά απαραίτητα!

086-00012 500ml Προσωρινή κόλλα σπρέϋ για ύφάσματα

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

13,10€

085-00030

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

5,75€

085-00028 Στικ κόλλας νερού

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

3,50€

085-00029 Ανταλλακτικό κόλλας νερού για στικ

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

2,25€

084-00381 σκούρο χρώμα

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

2,40€

084-00001 ανοικτό χρώμα

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

2,40€