Διάφορα αλλά απαραίτητα!

086-00012 500ml Προσωρινή κόλλα σπρέϋ για ύφάσματα

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

13,10€

084-00380 Κόλλα για ύφασμα και άλλα υλικά

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

6,00€

084-00381 σκούρο χρώμα

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

2,40€

084-00001 ανοικτό χρώμα

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

2,40€

085-00000 15X15 εκ.

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

14,30€

085-00001 10Χ45 εκ.

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

19,80€