Βελόνες, βελονίτσες και καρφίτσες

085-00031 Περαστήρι κλωστής

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

0,30€

082-0000 quilting Νο 5

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,40€

082-00001 quilting Νο 7

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,40€

082-00002 quilting Νο 9

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,40€

082-00003 quilting Νο 10

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,40€

082-00004 quilting σετ Να 3-9

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,40€