Βελόνες, βελονίτσες και καρφίτσες

085-00031 Περαστήρι κλωστής

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

0,30€

082-0000 quilting Νο 5

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,40€

082-00001 quilting Νο 7

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,40€

082-00002 quilting Νο 9

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,40€

082-00003 quilting Νο 10

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,40€

082-00004 quilting σετ Να 3-9

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,40€

082-00005 quilting σετ Να 5-10

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,40€

082-00006 quilting-μεγάλο μάτι Νο 10

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,75€

082-00007 quilting-μεγάλο μάτι Νο 11

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,75€

082-00019 quilting

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

2,00€

082-00008 trapunto

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

2,65€

082-00018 κούκλες

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,95€

082-00009 ποικιλία

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

2,40€

082-00010 Νο 9/70 μηχανής

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,85€

082-00011 Νο 11/80 μηχανής

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,85€

082-00012 No 14/90 μηχανής

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,85€

082-00013 No 16/100 μηχανής

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,85€

082-00014 No 9-14/70-90 μηχανής

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,85€

082-00015 No 11-16/80-100 μηχανής

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,85€

082-00016 Για δέρμα/μηχανής

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,95€

082-00017 για τζην/μηχανής

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

1,85€

085-00013

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

2,65€

085-00014

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

6,20€

085-00057- 19/23/27/38/50/57mm

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

2,25€

085-00056 39mm κυρτές 150 τεμ.

Για όλες τις πληροφορίες του προϊόντος, κάντε κλικ στην φωτογραφία του.

13,00€