Φτάσαμε τους 600 κωδικούς και ανεβαίνουμε...

Και όμως φτάσαμε αισίως τους 600 κωδικούς.

Και ανεβαίνουμε...

Καλές δημιουργίες!!!